Branşamente electrice

Ce înseamna bransament electric?

Bransamentul electric reprezinta instalatia care realizeaza legatura între reteaua de distributie de joasa tensiune a furnizorului E.ON si cea a consumatorului. Bransamentul poate fi subteran sau aerian, monofazat sau trifazat dupa cum reteaua de distributie este în cablu sau aeriana. Bransamentul electric este considerat ca fiind instalatia de alimentare de la reteaua E.ON si pana la limita proprietatii (iesirea bornelor din contor).

Pentru bransamente electrice definitive monofazate sau trifazate, aeriene sau subterane, sunt necesare copii ale urmatoarelor documente:

Acte necesare pentru depunerea cererii de racordare:
♦ C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma, depinde cine încheie contractul,
♦ act de proprietate teren, contract de vanzare-cumparare sau închiriere, dupa caz,
♦ plan cadastral de încadrare în zona 1:500 si 1:5000,
♦ acordul proprietarului de încheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de închiriere, legalizat daca proprietarul este persoana fizica),
♦ certificatul de urbanism,
♦ avizul de amplasament de la E.ON,
♦ autorizatia de constructie în termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
♦ pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea contului si a bancii unde are firma deschis contul,
♦ tensiunea ceruta (monofazat sau trifazat) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
♦ schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie.
♦ In cazul in care nu este realizat avizul de amplasament de la E.ON se depun aceleasi acte representative.

Valoarea depunerii actelor pentru oricare tip de bransament este 130 RON se achita la E.ON.

Bransamente aeriene

Bransamentele electrice aeriene asigura legatura cu conductoarele aeriene de la linia electrica aeriana de distributie energie si pana la firida de bransament a abonatului. În functie de pozitia consumatorului fata de reteaua aeriana de joasa tensiune, se deosebesc doua tipuri de bransamente electrice:
♦ Bransamente electrice fara traversare, cand reteaua electrica si consumatorii se afla pe aceeasi parte a drumului.
♦ Bransamente electrice cu traversare, cand reteaua electrica se afla pe partea opusa a drumului, fata de consumator va trebui montat un stalp intermediar.

Bransamente electrice subterane

Bransamentele electrice subterane asigura legatura în cablu de la reteaua electrica de distributie la nisa de bransament a abonatului. Bransamentele electrice subterane se pot racorda direct din cablul principal de alimentare, cu ajutorul unor mansoane de derivatie, drintr-o nisa principala sau dintr-o retea aeriana pentru alimentarea unor consumatori la care nu se pot realiza bransamente electrice aeriene.

Termenul de finalizare este de 1-3 luni, depinzand foarte mult de angajatii E.ON, dar vom face toate demersurile pentru ca acest termen sa fie cat mai scurt.

Pentru a treia si ultima etapa, depunerea dosarului de interior necesar realizarii contractarii si a montarii contorului electric pentru alimentarea cu energie electrica, este necesar proiectul instalatiei electrice interioare, buletinul de încercare a prizei de pamant si buletinul de verificare a rezistentei de izolatie a circuitelor electrice, emise de cel care a executat instalatia electrica care trebuie alimentata. Firma noastra va poate ajuta în cazul în care nu detineti proiectul instalatiei electrice sau buletinele de verificare.

Devizul pentru întocmirea acestor dosare si depunerea lor la E.ON, se stabileste în functie de conditiile de mai sus.

De asemenea, putem executa bransamente electrice de alimentare cu energie electrica pentru organizari de santier, legaturi provizorii, ocazionale sau separari fata de o instalatie existenta.